Har du ännu inte anmält dig till resan upp till Gävle?

Gör det idag. Vi kommer endast köra två bussar och det finns inte många platser kvar totalt.

 

Bussarna rullar från Stockholm 10:00 söndagen den 6 april och priset för resan är endast 240 kronor.

 

Mer information samt anmälan hittar du som vanligt på resesidan.