AVSTÅ ÅTERBETALNING - UPPMANING FRÅN AIK'S SUPPORTERGRUPPER

Idag meddelas grönt ljus från regeringen för att starta upp allsvenskan utan publik från mitten av juni. Vad AIK:s samtliga supportergrupper anser om detta samt hur vi avser att agera i detta läge har vi kommunicerat tidigare och våra ståndpunkter kommer vi att få anledning att återkomma till under sommaren och hösten.

Idag är dock vårt fokus ett annat. 

Pandemin som pågår påverkar oss alla på ett sätt eller annat. Människor har förlorat anhöriga och många andra har blivit svårt sjuka. Många har förlorat sitt arbete och fått ställa om sina liv helt. Liv, hälsa och en möjlighet att klara sin vardag går naturligtvis före allt annat men vi behöver också något positivt att se fram emot på andra sidan coronapandemin.

Det är må låta som en kliché vid det här laget men för oss AIK:are är Allmänna Idrottsklubben det som får oss att leva på riktigt. Det ger livet färg. Våra årstider delas in i säsonger. Vi pratar i omgångar snarare än veckor. Försäsong och cuper snarare än månader. Det är ingen hemlighet att en av AIK:s största styrkor sitter i våra medlemmar och supportrar. Den samhörighet som AIK ger oss innebär också att vi alla behöver göra allt vi kan för klubbens bästa.

Därför uppmanar vi alla AIK:are att i så stor utsträckning som möjligt avstå från återbetalning av sina årskort. Naturligtvis finns det gnagare bland oss som inte har möjligheten att helt avstå återbetalning, men det finns andra sätt än de rent ekonomiska att ta ansvar för vår klubb under tiden som krisen pågår. Det handlar inte bara om att överleva, att fortsätta existera, utan också om att kunna stå bättre rustade än våra konkurrenter när den här tiden är förbi. Se därför denna period med spel utan publik som ett tillfälle att fundera kring vad du kan bidra med för att hjälpa AIK att bli ännu starkare.

Vi har gång på gång visat att det svartgula kollektivet är både kreativt och målmedvetet. När andra famlat efter en riktning att följa har vi valt att visa vår handlingskraft genom att agera resolut och röja vår egen väg. Låt oss ta avstamp i detta och tillsammans se till att det AIK vi kommer tillbaka till när pandemin är över är ett AIK som är starkare än någonsin.

Gör allt som du kan för det som får oss att leva, inte bara existera.

SAMTLIGA SUPPORTERGRUPPER I AIK