Styrelsen 2019

Följande personer ingår i Smokinglirarnas styrelse 2018: 

Ordförande
Jan Noreskog

Kassör
Katharina Rath

Övriga ledamöter
Robert Kenne
Marie Lichtenstein
Lenny Johnsson
Johan Lagerlund
David Grudd

Organisationsnummer: 802415 – 8191

För att komma i kontakt med styrelsen,mejla; info@smokinglirarna.se

Föreningens stadgar: Läs föreningens stadgar