Pin

Vi har några medlemmar som vi inte kommer i kontakt med på grund av felaktiga mejladresser!

Vi efterlyser följande medlemmar med medlemsnummer:

19, 65, 97, 113, 158, 227, 305, 352 och 379.

Hör gärna av dig här, så att du inte missar information ifrån oss. 

//Styrelsen