Under fjolåret var föreningsdemokratin hotad, dialogen var ifrågasatt och vetenskapen bevisade en snedvriden bevakning av supportrar. Tanken med att anordna detta seminarium föddes en dag i och med en diskussion om viljan att kunna samla kraft, kunskaper och erfarenheter för att kunna stärka och utveckla supporterkulturen och sporten. Och för att kunna stå emot de hot mot supporterskapet och fotbollen vi ser allt mer av. Genom att samlas, diskutera och debattera kan vi ta ytterligare steg på vägen mot ett mer positivt klimat som kan föra oss i rätt riktning.

Vad kan vi lära av utvecklingen i England och Tyskland? Hur gynnas klubben av en dialog med supportrar? Hur utmålas supportrar i media och vad har det för konsekvenser?

Dessa och många andra frågor kring medier och föreningsdemokrati står ofta obesvarade. Därför arrangeras nu för första gången ett seminarium ämnat för AIK-supportrar som lyfter dessa frågor. Som Sveriges största klubb ska AIK vara i framkant. Föreläsare och gäster har bjudits in både från utlandet och övriga Sverige. Det är dags att skapa medvetenhet och rusta oss inför de utmaningar som väntar.

Datum: Lördag 15 mars
Tid: 12-18.15
Plats: Solna gymnasium

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade. För mer info och anmälan: www.supporterseminarium.se

/AIK-Alliansen (Black Army, Smokinglirarna, Ultras Nord och Sol Invictus) i samarbete med AIK Fotboll