P.g.a vår vän och medlem Bosse Sandells tragiska bortgång välkomnar vi samtliga AIK:are till Dick Turpin ikväll från klockan 18:30 och framåt för en enkel minnesstund.
Det kommer att finnas en kondoleans-bok att skriva i som vi senare kommer överlämna till Bosses närmast anhöriga.

Det är inget medlemstvång till detta utan samtliga som uppskattade Bosse är mer än varmt välkomna till detta för att tillsammans minnas Bosse och dela sorgen vi alla känner idag.

Varmt välkomna