Härmed kallar vi samtliga medlemmar i Smokinglirarna till årsmöte torsdagen den 25 april på Grenoli med start 18:00

Samtliga medlemmar har fått en kallelse via mejl. Har du inte fått en kallelse, hör av dig via mejl till medlem@smokinglirarna.se

Du anmäler dig genom att klicka här. Vi vill ha din anmälan senast måndagen den 21 april.
Vi påminner även om att motioner ska vara styrelsen till handa senast 14 dagar före mötet – det vill säga den 11 april.
Samma dag finns samtliga handlingar till mötet tillgängliga på hemsidan.

Tid: 18:00  

Plats: Bistro Grenoli, Evenemangsgatan 20 vid Nationalarenan.

Svartgula hälsningar

Styrelsen i Smokinglirarna

Pin